Digisairaala logo

OmaKanta: Potilastietojen yhteenvedon välittäminen Eurooppaan

Jaa artikkeli

Suomalaisen terveydenhuollon digitalisaatio etenee vauhdikkaasti uusiin ulottuvuuksiin, kun OmaKanta-palvelussa otetaan käyttöön suostumus potilastietojen yhteenvedon välittämiseksi ulkomaille. Tämä merkittävä edistysaskel avaa portit eurooppalaiseen yhteistyöhön potilastietojen jakamisessa, mikä on suureksi hyödyksi hoidon jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden kannalta.

Suomalaiset terveystiedot liikkeellä euroopassa

Alkaen 6. kesäkuuta 2024 suomalaiset voivat antaa suostumuksen siihen, että heidän potilastietonsa välitetään muihin EU-maihin. Tämä käytännössä mahdollistaa sen, että hoitavalla henkilöstöllä on pääsy oleellisiin potilastietoihin hoidon tehokkuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Ensimmäisenä askeleena yhteydet otetaan käyttöön Viron kanssa, mutta tulevaisuudessa potilastietoja voidaan välittää myös muihin Euroopan maihin. Tämä tarkoittaa, että suomalaisen potilaan ollessa ulkomailla, tai muuttaessaan toiseen EU-maahan, hänen tärkeimmät terveystietonsa ovat helposti saatavilla hoitopaikasta riippumatta.

Hyödyt ja sovellukset

Suostumuksen antaminen potilastietojen yhteenvedon välittämiselle Euroopan maiden välillä tuo erityistä hyötyä kiireellistä hoitoa tarvitseville ja maasta toiseen muuttaville henkilöille. Esimerkiksi onnettomuustilanteissa tai äkillisten sairaskohtausten sattuessa potilastietojen nopea saatavuus voi olla elintärkeää. Välitettävät potilastiedot kerätään Suomessa jo olemassa olevasta Kanta-palvelusta, johon tallennetaan terveys- ja lääkitystietoja.

Tulevaisuuden näkymät ja läpinäkyvyys

Terveystietojen liikkuminen Euroopan maiden välillä on askel kohti saumattomampaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa Euroopassa. Tämä järjestely helpottaa merkittävästi hoitopäätösten tekemistä, erityisesti tilanteissa, joissa potilas tarvitsee hoitoa ulkomailla tai muuttaa toiseen EU-maahan. Tämä myös varmistaa, että potilaan terveys tulee kokonaisvaltaisesti huomioiduksi, oli hän missä päin Eurooppaa tahansa. Suomen terveydenhuolto ei jää ainoastaan tiedon vastaanottajaksi, vaan se on myös valmistautunut tarjoamaan potilastietojen yhteenvedon käyttömahdollisuuden muille Euroopan maille. Tämä edistää entisestään kansainvälisen yhteistyön ja potilasturvallisuuden periaatteiden toteutumista Euroopassa. Yhteenvetona voidaan todeta, että potilastietojen yhteenvedon välittäminen Euroopan maiden välillä on merkittävä edistysaskel kohti yhtenäistä ja saumatonta terveydenhuoltoa Euroopassa. Tämä järjestely ei ainoastaan paranna hoidon jatkuvuutta, vaan myös potilasturvallisuutta kaikkialla Euroopassa, mikä on ensiarvoisen tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Lähde: Kanta.fi

Voit lukea aiheesta lisää:
Suomalaisten terveystiedot alkavat liikkua muualle Eurooppaan hoidon yhteydessä – potilastietojen yhteenveto parantaa hoidon jatkuvuutta – Sote-ammattilaiset – Kanta.fi
Potilastietojen yhteenveto – Sote-ammattilaiset – Kanta.fi

Saatat olla kiinnostunut lukemaan

Pidäthän itsestäsi ja perheestäsi huolta – varaa videovastaanotto nyt!


Siirry kirjautumissivulle klikkaamalla