Digisairaala logo

Toiminnanohjauksen tärkeys lapsen kehityksessä: Avaimet oppimiseen ja arkielämän hallintaan

Jaa artikkeli

Kun ajattelemme lapsen kehitystä, keskustelu kääntyy usein tärkeisiin taitoihin kuten lukemiseen, matematiikkaan ja sosiaalisiin taitoihin. Mutta yksi olennainen näkökulma, joka ansaitsee enemmän huomiota, on toiminnanohjaus. Toiminnanohjaus on kyky suunnitella, organisoida ja saavuttaa asetettuja tavoitteita. Näitä taitoja tarvitaan jokapäiväisissä askareissa, koulutyössä ja sosiaalisissa tilanteissa. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, miksi toiminnanohjauksen taidot ovat niin tärkeitä lapsen kehityksessä ja miten vanhemmat voivat tukea niiden kehittymistä.

Miksi toiminnanohjauksen taidot ovat tärkeitä?

Toiminnanohjauksen taidot auttavat lasta navigoimaan monimutkaisessa maailmassa ja selviytymään erilaisista tilanteista. Ne mahdollistavat lapselle kyvyn suunnitella päivän tapahtumat, pitää mielessä tärkeitä tehtäviä ja sopeutua yllättäviin muutoksiin. Lisäksi ne auttavat lasta hallitsemaan omaa käyttäytymistään ja tunteitaan, mikä on avainasemassa hyvinvointia ja sosiaalista vuorovaikutusta ajatellen.

Kuinka toiminnanohjaus vaikuttaa lapsen kykyyn suunnitella, organisoida ja saada aikaan tavoitteita?

Toiminnanohjauksen taidot ovat kuin polttoaine lapsen kyvylle suunnitella, organisoida ja saavuttaa tavoitteita. Ne auttavat lasta hahmottamaan tehtävät, jakamaan ne osiin ja luomaan joustavasti strategian niiden toteuttamiseksi. Näitä taitoja tarvitaan niin kotiläksyjen tekemisessä, urheiluharrastuksissa kuin kaverien kanssa leikkimisessäkin. Ne antavat lapselle välineet toimia itsenäisesti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa.

Vanhempien vinkit toiminnanohjauksen tukemiseen:

  1. Ole läsnä ja kuuntele: Anna lapselle tilaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Kun vanhempi on läsnä ja kuuntelee, lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja kannustetuksi.
  2. Kannusta kokeilemaan: Rohkaise lasta tarttumaan uusiin haasteisiin ja kokeilemaan erilaisia strategioita. Kun lapsi oppii kokeilemalla, hän kehittää luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan.
  3. Luotetaan yhdessä: Rakenna lapsen kanssa luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta. Kun lapsi tuntee olevansa arvostettu ja kuullut, hän uskaltaa ottaa riskejä ja oppia virheistään.
  4. Muistutetaan ajanhallinnasta: Auta lasta hahmottamaan aikaa ja suunnittelemaan päivän tapahtumia. Yhdessä luotu aikataulu auttaa lasta hahmottamaan päivän kulkua ja hallitsemaan omaa aikaansa.
  5. Kannusta positiiviseen ajatteluun: Korosta lapselle hänen vahvuuksiaan ja onnistumisiaan. Positiivinen ajattelu vahvistaa lapsen itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä.
  6. Auta oppimaan tunnetaitoja: Harjoittele lapsen kanssa tunteiden tunnistamista ja sopivanlaista käsittelyä. Osoita myötätuntoa ja hyväksyntää lapsen tunnereaktioita kohtaan sekä auta lasta tunnesäätelyssä. Tunnetaidot tukevat tiiviisti myös toiminnanohjauksen kehittymistä.

Toiminnanohjauksen taidot ovat elintärkeitä lapsen kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Vanhempien tuki ja kannustus ovat avainasemassa näiden taitojen kehittymisessä, ja pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus lapsen kykyyn hallita tehtäviä ja tavoitteita.

Tunnista haasteet ja löydä konkreettisia vinkkejä Peili Vision Maltti-pelin avulla

Peili Vision Maltti-peli auttaa sinua tunnistamaan lapsen haasteet ja tarjoaa konkreettisia vinkkejä lapsen tukemiseen.

Digisairaala tarjoaa laajaa tukea perheille ja mahdollistaa tarvittaessa jatkotutkimukset.

Voit myös helposti hyödyntää terveys- ja hyvinvointipalveluitamme videovastaanoton avulla. Olemme suomalainen perheyritys, joka välittää sinun ja perheesi hyvinvoinnista. Tavoitteenamme on tehdä terveydenhuollosta mahdollisimman vaivatonta ja joustavaa, jotta voit hoitaa terveysasiat missä ja milloin tahansa ilman tarpeettomia odotusaikoja.

Saatat olla kiinnostunut lukemaan

Pidäthän itsestäsi ja perheestäsi huolta – varaa videovastaanotto nyt!


Siirry kirjautumissivulle klikkaamalla