Digisairaala logo

Silloin kun sanoilla on väliä: Kohtaamme lähisuhdeväkivallan moninaisuuden

nainen pyyhkii kyyneleitä videovastaanotolla

Jaa artikkeli

Lähisuhdeväkivallasta puhuminen on haasteellista, mutta äärimmäisen tärkeää, jotta voimme ymmärtää ilmiötä paremmin ja tarjota apua niin tekijöille kuin kokijoillekin. Tässä blogissa pureudutaan lähisuhdeväkivallan tekijän ja kokijan näkökulmiin, pyrkien hahmottamaan ongelman monimutkaisuutta ja avaamaan keskustelua sen ympärillä.

Lähisuhdeväkivallan tekijä: Ongelma, jonka takana piilee useita kerroksia

Kun tarkastellaan lähisuhdeväkivallan tekijää, huomataan, että kyseessä on monisyinen ilmiö, jonka taustalla vaikuttaa useita tekijöitä. Lähisuhdeväkivallan tekijä ei ole yksiselitteinen hahmo, vaan hänen käyttäytymiseensä vaikuttavat monenlaiset henkilökohtaiset, psykologiset ja yhteiskunnalliset kerrokset.

Lisää…

   

   • Traumaattiset kokemukset: Haavat, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen
    Monilla lähisuhdeväkivallan tekijöillä voi olla taustallaan traumatisoivia kokemuksia, kuten lapsuuden väkivaltaa tai laiminlyöntiä. Nämä kokemukset voivat jättää syviä haavoja, jotka vaikuttavat merkittävästi henkilön kykyyn käsitellä konflikteja terveellisellä tavalla. Väkivalta saattaa näyttäytyä heille ainoana keinona ilmaista tuskaansa tai saada kontrollia elämäänsä.

   • Tunnekuohujen hallitsemattomuus: Tunteiden purkaminen väkivaltaisesti
    Lähisuhdeväkivallan tekijät voivat kamppailla tunnekuohujen hallinnassa, mistä johtuen aggressio saattaa puhjeta hallitsemattomasti. Voimakkaat tunteet, kuten turhautuminen tai viha, voivat purkautua väkivaltaisesti, jos yksilöllä ei ole taitoja tai mekanismeja käsitellä niitä terveellisellä tavalla.

   • Kasvuympäristön vaikutus: Mallioppiminen ja ympäristötekijät
    Jotkut lähisuhdeväkivallan tekijät ovat voineet kasvaa ympäristössä, jossa väkivalta oli normaalia tai hyväksyttyä. Tämä mallioppiminen saattaa siirtyä sukupolvelta toiselle, luoden kierteen, jossa väkivalta näyttäytyy osana normaalia vuorovaikutusta. Ympäristötekijöillä, kuten taloudellisilla vaikeuksilla tai päihteiden käytöllä, voi myös olla merkittävä rooli lähisuhdeväkivallan taustalla.

   • Aggressiiviset sukupuoliroolit: Yhteiskunnalliset painetekijät
    Yhteiskunnalliset tekijät, erityisesti vallitsevat sukupuoliroolit, voivat vaikuttaa lähisuhdeväkivallan tekijän käyttäytymiseen. Miehiltä saatetaan odottaa voimakasta maskuliinisuutta, joka saattaa ilmetä aggressiivisena käyttäytymisenä. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin voimasta ja hallinnasta, jotka voivat purkautua väkivaltana.

  Mahdollisuus muutokseen: Ammattiavun ja tuen merkitys

  Vaikka lähisuhdeväkivallan tekijän tausta voi olla monimutkainen, on olennaista ymmärtää, että mahdollisuus muutokseen on olemassa. Ammattiapu, kuten terapia ja tukipalvelut, voivat auttaa lähisuhdeväkivallan tekijää käsittelemään syvällisiä tekijöitä ja löytämään uusia, terveellisiä tapoja ilmaista tunteitaan ja ratkaista konflikteja. Ymmärtämällä ja tunnistamalla näitä useita kerroksia voimme työskennellä kohti yhteiskuntaa, jossa väkivalta ei ole hyväksyttävää ja jossa jokaisella on mahdollisuus elää turvallista ja terveellistä elämää.

  Syvemmälle juurisyihin: Miksi joku päätyy väkivallan tielle?

  Lähisuhdeväkivallan tekijän käyttäytyminen juontaa usein juurensa syvemmälle, olipa syynä sitten traumatisoivat kokemukset, mallioppimista ympäristöstä, voimakkaat tunnekuohut tai vaikeudet hallita omaa aggression säätelyä. Yhteiskunnalliset paineet, erityisesti sukupuoliroolien vaikutus ja taloudelliset vaikeudet voivat myös vaikuttaa väkivallan tielle. On kuitenkin tärkeää huomata, että muutos on mahdollinen. Ammattiapu, kuten terapia ja tukipalvelut, voivat auttaa yksilöä käsittelemään juurisyitä ja muuttamaan väkivaltaista käyttäytymistä. Yhteiskunnan laajuiset toimenpiteet ovat avainasemassa lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

  Lähisuhdeväkivallan kokija: Pelon ja kivun kätköissä

  Kun tarkastelemme lähisuhdeväkivallan kokijan näkökulmaa, on olennaista hahmottaa, että tämä rooli ei katso ikää, sukupuolta tai sosioekonomista asemaa. Lähisuhdeväkivallan kokijan taakka on näkymätön, mutta raskas – se koostuu pelosta, häpeästä ja syyllisyydestä, jotka voivat olla syvällä kätköissä ihmisen sisimmässä.

  Lisää…

    

    • Pelko ja turvattomuus: Näkymättömät ketjut
     Lähisuhdeväkivallan kokijan elämä on usein täynnä jatkuvaa pelkoa. Pelko siitä, milloin seuraava konflikti syttyy tai milloin tilanne eskaloituu, luo näkymättömiä ketjuja, jotka sitovat ihmisen turvattomuuden tunteeseen. Kokija oppii sopeutumaan tähän epävakaaseen ympäristöön, mikä saattaa vaikeuttaa myöhemmin turvallisuuden hakemista.

    • Häpeä: Piilossa oleva haava
     Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet usein tuntevat voimakasta häpeää tilanteestaan. Vaikka he tietävät olevansa uhreja, yhteiskunnan asettamat ennakkoluulot ja syyllistävät katseet voivat aiheuttaa sen, että he pyrkivät piilottamaan tilanteensa. Häpeä muodostaa piilossa olevan haavan, joka voi estää avun hakemista ja terveydenhuollon ammattilaisten tavoittamista.

    • Syyllisyys: Vaikka ei ole syypää
     Lähisuhdeväkivallan kokijat saattavat kantaa syyllisyyttä tilanteesta, vaikka he eivät ole millään tavoin aiheuttaneet väkivaltaa. Pelko siitä, että he ovat vastuussa tekijän tunteista tai että heidän olonsa olisi voitu jotenkin estää, lisää syyllisyyden tunnetta. Tämä taakka voi olla valtava este avun hakemiselle.

    • Voimaantuminen ja tuen tärkeys
     Vaikka lähisuhdeväkivallan kokijan tilanne voi olla äärimmäisen vaikea, on tärkeää korostaa voimaantumisen merkitystä. Tuki, ymmärrys ja avun hakeminen voivat auttaa kokijaa murtautumaan ulos pelon ja kivun kätköistä. Yhteiskunnan on tarjottava turvallinen tila, jossa lähisuhdeväkivallan kokijat voivat avoimesti puhua kokemuksistaan ja hakea apua ilman häpeän tunnetta.

   Yhteinen Tie kohti toipumista
   Kun ymmärrämme lähisuhdeväkivallan kokijan kokemusta, voimme rakentaa yhteistä tietä kohti toipumista ja tukea. Kunnioitus, empatia ja avoin keskustelu ovat avaimia siihen, että jokainen lähisuhdeväkivallan kokija voi löytää voimavaroja käsitelläkseen kätkettyjä tunteitaan ja aloittaa matkansa kohti terveempää tulevaisuutta.

   Kohtaaminen ja ymmärrys: Avaimet muutokseen

   Lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi tarvitaan kohtaamista ja ymmärrystä.
   Tekijän tulee tunnistaa oman käyttäytymisensä haitallisuus ja olla valmis hakemaan apua.
   Kokijan on puolestaan tärkeää tulla kuulluksi ja uskaltaa astua ulos väkivallan varjosta.

   Yhteisön rooli: Rakentavaa tukea ja avointa dialogia

   Yhteisöllä on merkittävä rooli lähisuhdeväkivallan torjunnassa. Se voi tarjota turvallisen tilan, jossa avoin dialogi on mahdollista. Rakentava tuki ja ymmärtämys voivat auttaa molempia osapuolia löytämään keinot muutoksen tielle.


   Digisairaala tarjoaa luottamuksellista apua

   Digisairaala on sitoutunut tarjoamaan apua sekä lähisuhdeväkivallan tekijöille että kokijoille. Helppo saavutettavuus, ymmärrys ja terapeuttinen tuki muodostavat yhdistelmän, joka voi auttaa molempia osapuolia löytämään uuden suunnan elämälleen.

   Palvelut lähisuhdeväkivallan tekijöille ja kokijoille: Digisairaalan ratkaisut

   Lähisuhdeväkivalta on valitettava todellisuus monille ihmisille. Se koskettaa niin tekijöitä kuin kokijoitakin, ja siksi on ensisijaisen tärkeää tarjota apua ja tukea näille henkilöille. Digisairaala on päättänyt astua eturintamaan, tarjoamalla erityispalveluita lähisuhdeväkivallan tekijöille ja kokijoille.

   Kohderyhmän ymmärtäminen: Empatiaa ja yksilöllisyyttä

   Digisairaala tunnistaa, että lähisuhdeväkivallan tekijät ja kokijat ovat moninaisia. Jokainen tarvitsee yksilöllistä lähestymistapaa, ja tämä ymmärrys on kantava voima palveluissamme. Kokeneiden ja ammattitaitoisten ammattilaisten avulla pystymme tarjoamaan personoituja neuvoja ja tukitoimia jokaiselle asiakkaalle.

   Saavutettavuus: Turvallisuutta omaan tahtiin

   Digisairaala korostaa palveluidensa saavutettavuutta. Monet lähisuhdeväkivallan kokijat saattavat pelätä hakeutua apuun perinteisten kanavien kautta. Digisairaalan avulla apua voi saada esim. omasta kodista käsin turvallisesti, mikä voi olla ratkaiseva tekijä avun hakemisessa.

   Terapian voima: Keskustelusta uutta voimaa

   Digisairaala tarjoaa lähisuhdeväkivallan tekijöille ja kokijoille mahdollisuuden osallistua terapeuttisiin keskusteluihin. Tämä ei ainoastaan tarjoa tilaisuutta purkaa tunteita, vaan myös auttaa ymmärtämään oman käyttäytymisen juurisyitä. Terapia toimii voimaannuttavana työkaluna matkalla kohti parempaa hyvinvointia.

   Turvasuunnitelmat ja ammattitaitoinen arviointi: Turvallisuus ennakoituna

   Digisairaala tarjoaa ammattitaitoista turvallisuuden arviointia ja auttaa tarvittaessa laaditun turvasuunnitelman tekemisessä. Tämä antaa asiakkaille konkreettisen toimintasuunnitelman, mikä voi olla elintärkeää turvallisuuden varmistamiseksi.

   Yhteisöllisyys ja tuki: Meidän kanssamme et ole yksin

   Digisairaala korostaa yhteisöllisyyttä ja tukea. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ja tekijät voivat löytää vertaistukea ja ymmärrystä.

   “Meidän kanssamme keskustelu auttaa jäsentämään omaa tilannetta ja voi löytää sanoja koetulle.
   Tämä tuo rauhaa, turvaa ja selkeyttä.”

   Parempaan huomiseen yhdessä

   Digisairaala ei ainoastaan tarjoa apua lähisuhdeväkivallan keskellä oleville, vaan pyrkii myös ennaltaehkäisemään tulevia tilanteita tarjoamalla kattavia palveluita. Yhdessä voimme luoda turvallisemman ja terveemmän huomisen kaikille.

   Fruzsina Barta Vamos
   Markku Liuke

   Ihmiset palveluiden takana

   Hyvä hoitosuhde syntyy luottamuksesta ja asiantuntemuksesta.

   Saatat olla kiinnostunut lukemaan

   Pidäthän itsestäsi ja perheestäsi huolta – varaa videovastaanotto nyt!


   Siirry kirjautumissivulle klikkaamalla